WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2016
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2018
Jęczmień jary 2018
Pszenica zwyczajna jara 2018
Pszenżyto jare 2018
Pszenżyto ozime 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Żyto ozime 2018
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie zachodniopomorskim w roku 2017