WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2016
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2017
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Pszenżyto ozime 2017
Żyto ozime 2017
Jęczmień jary 2017
Owies zwyczajny jary 2017
Pszenica zwyczajna jara 2017
Pszenżyto jare 2017
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie zachodniopomorskim w roku 2017