WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2019
Rzepak ozimy 2019
Pszenżyto 2019
Pszenica ozima 2019
Jęczmień jary 2019
Pszenica jara 2019
Owies 2019
Żyto 2019
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie zachodniopomorskim w roku 2017